Kampania „Świeć przykładem. Przełącz się na oszczędzanie!”

Dla kogo: Miasto Wodzisław Śląski 
Czas trwania kampanii: listopad – grudzień 2022
Zadania: Opracowanie graficzne kampanii – projekt plakatu, billboardu, banera na stronę internetową, skład tekstu oraz grafiki do internetowego poradnika

Opis kampanii: Kampania informacyjna „Świeć przykładem. Przełącz się na oszczędzanie” jest odpowiedzią na kryzys energetyczny wywołany m.in. kosztami zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wysoką ceną surowców, co prowadzi do coraz wyższych kosztów prądu oraz trudną sytuacją geopolityczną. Wspomniane okoliczności mocno wpływają na rachunki za energię elektryczną, które poważnie obciążają domowe budżety. Obecne realia zwiększają świadomość mieszkańców na temat praktycznego wykorzystywania energii elektrycznej.

Celem kampanii jest kształtowanie prawidłowych postaw i utrwalanie nawyków wśród wodzisławian, dotyczących racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w ich gospodarstwach domowym, miejscach pracy i nauki.

źródło tekstu: www.wodzislaw-slaski.pl

Publikacja:
Poradnik: Świeć przykładem. Przełącz się na oszczędzanie! (PDF)