Kampania społeczna „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”

Projekt serii plakatów i billboardów do kampanii społecznej „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”

Projekt zrealizowany dla Miasta Wodzisławia Śląskiego
Czas trwania kampanii: październik – grudzień 2021 r.

Celem kampanii „Bądź człowiek, nie cZŁOwiek” jest zwrócenie uwagi na powszechność i powagę zjawiska mowy nienawiści, która coraz częściej obecna jest nie tylko w Internecie, ale również w życiu codziennym. Akcja ma być także wstępem do głębszej refleksji i dyskusji na ten temat.

Zależało mi na prostym przekazie. Uznałam, że osoba zakrywająca twarz kojarzy się z przemocą, jak gdyby zasłaniała się przed uderzeniem lub płakała. Zastosowałam ten motyw, gdyż odnosi się on do głównego tematu kampanii – hejtu, który jest pewnego rodzaju ciosem. Rani, przez co czujemy się źle. Czarnego koloru tła użyłam przy osobie dorosłej (ból, pustka, bezsilność), a czerwonego przy dziecku (przemoc, nienawiść, gniew). Hasło kampanii imituje pismo odręczne. W ten sposób chciałam zwrócić uwagę na ludzki aspekt tego zjawiska. Poruszony problem dotyczy ludzi, stąd taki zabieg. Ma on również kojarzyć się z wołaniem o pomoc, pisanym „na szybko”. Wspomniany motyw często występuje również w filmach. Dymek ze znakami, nacechowanymi negatywnie (zwykle pojawiają się takie w komiksach, symbolizując na przykład przekleństwa czy bójkę) umieściłam w prawym dolnym rogu plakatów, jako skojarzenie z komunikatorami internetowymi.

Publikacja:
Poradnik Pozytywnego Internauty (PDF)